• مراسم شب یازدهم ماه محرم 1396
  • مراسم شب دهم ماه محرم 1396
  • مراسم شب نهم ماه محرم 1396
  • مراسم شب هشتم ماه محرم 1396
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
آنان كه در روزگار غيبت او، امامتش را باور داشته و ظهورش را منتظر باشند، از مردم هر روزگار ديگرى برترند

إنَّ أهلَ زَمانِ غَيبَتِهِ القائِلينَ بِإِمامَتِهِ وَ المُنتَظِرينَ لِظُهورِهِ أفضَلُ مِن أهلِ كُلِّ زَمانٍ

دانشنامه امام مهدی عجّل الله فرجه بر پایه قرآن