مسیر شما: صفحه اصلی»نــوا و نما»عکس»گزارش تصویری/ایستگاه صلواتی هیئت رزمندگان در مسیر جمکران