مسیر شما: صفحه اصلی»نــوا و نما»عکس»گزارش تصویری؛ شب اول فاطمیه ۱۳۹۵