مسیر شما: صفحه اصلی»نــوا و نما»عکس»مراسم تقدیر از جهادگران عرصه علم و فرهنگ البرز