مسیر شما: صفحه اصلی»نــوا و نما»عکس»ایستگاه صلواتی مشهد مقدس در دهه آخر ماه صفر1396