مسیر شما: صفحه اصلی»ویژه‌‌برنامه‌ها»حضور خادمان حرم رضوی در نورو الشهدا(1)